زمین شناسی

اطلاع رسانی

آیا می خواهید خلاق باشید؟ می خواهید دانش آموز و یا فرزندان خلاق داشته باشید این کتاب را حتما مطالعه کنید چون برای پرورش خلاقیت و شناخت افراد خلاق و یا میزان خلاقیت در وجودتان راهنمای خوبی است.

نام کتب : پرورش خلاقیت ( مراحل 20 گانه موفقیت تحصیلی )

مولف : بیزن علیپور – علی شمیسا

جهت اطلاع شما از مطالب این کتاب از چاپ اول بهار 1376 مطالبی ارائه می شود.

20خصوصیت شخصیتی افراد خلاق :

1-      دوست داشتن زندگی 2- کنجکاوی 3- دوست داشتن خود 4- انرژی فراوان 5- نترسیدن از شکست 6- اشفته نبودن فکر 7- زندگی در حال 8- عدم نیاز به تایید دیگران 9- استقلال 10- خنده و شادی 11- یاغی نیستند 12- بصیرت نسبت به رفتار دیگران 13- ارج نهادن به طبیعت 14- مبارزان جبهه تغییرات اجتماعی 15- تسلیم نشدن برابر بیماری 16- افرادی مثبت و سازنده 17- اهل سرزنش نیستند 18- تعلق به بشریت 19- قهرمان پرست نیستند 20- برخورد صحیح با مشکلات

 

 

دوست داشتن زندگی- اولین مشخصه افراد خلاق این است که همه چیز را دوست دارند.از انجام بسیاری از کارها  ناراحت نمی شوند وقت خود را با شکوه و شکایت بیهوده تلف نمی کنند. نسبت به امور زندگی احساس هیجان دارند . حس می کنند که به دنیا آمده اند تا رسالتی بزرگ را به انجام برسانند .خود را پوچ و بیهوده نمی دانند وقت خود را تلف نمی کنند ،خواست و توقعشان از زندگی تا حدی است که دستیابی به آن برایشان امکانم اشته باشد . گرایش های دسته جمعی ،سینما ،کتاب ،ورزش ،کنسرت ،شهر ها ،مزارع ،حیوانات ،کوه ها  و تقریبا همه چیز را دوست دارند. زندگی را دوست دارند اگر باران ببارد دوست دارند در راه بندان ،مهمانی و یا در تنهایی به سادگی با انچه که در اطرافشان است خود را سرگرم می کنند. تظاهر به لذت بردن نمی کنند هر آنچه را که هست خردمندانه می پذیرند و توانایی غریبی در لذت بردن از واقعیت ها دارند. از آنها بپرسید : چه چیزی را دوست تدارند؟ پاسخ صادقانه برایشان دشوار است. گل و شل عصبی شان نمی کند آن را تماشا می کنند در آن راه می روند و آن را به عنوان جزئی از زیستن و زنده بودن خودشان می پذیرند.

هیچگاه لحظات حال خود را با شکوه و شکایت و یا با حسرت و آرزوی وضع دیگری نمی گذرانند. البته اگر لازم بود که اوضاع و شرایطی عوض شود سعی در تغییر آن نمی کنند و از این تلاش و کوشش لذت می برند . به راستی دوستداران زندگی اند و با تمام وجود در ان غوطه می خورند و تا حد امکان از ان بهره می برند.

 

کنجکاوی – دومین مشخصه افراد خلاق این است که کنچکاو هستند. همیشه در خود احساس نا رضایتی درونی دارند اگر درجات بالای علمی و هنری داشته باشند به جستجوی دانستنیهای بیشتر می روند و می خواهند که در هر لحظه از زندگی خود چیزی بیاموزند. اگر راهی به نتیجه نرسید ،یا نتیجه اش مطلوب و پسندیده نبود ،به جای افسوس و پشیمانی از ان صرفنظر می کنند. همیشه تشنه ی فراگیری بیشتر ند و هیچوقت باور نمی کنند که محصول ساخته و پرداخته و پایان یافته ای باشند. اگر به آرایشگاه بروند سعی دارند اطلاعات جامع راجع به ارایشگری بدانند. هرگز احساس  وتظاهر به برتری نمی کنند و امتیازات خویش را به خاطر تحسین دیگران به نمایش نمی گذارند. از کودکان ،نوجوانان ،حیوانات و پرندگان چیزهای زیادی

می آموزند . بیشتر یادگیرنده هستند تا یاد دهنده . هر شخص ،هر شی ئ ویا هر واقعه ای برای آنان به منزله فرصت و امکانی برای یادگیری بیشتر است. نسبت به علایق خود پیگیر هستند و منتظر نمی مانند که اخبار و اطلاعات به دستشان برسد. بلکه خود به دنبال آن می روند. از گفتگو با یک کفاش ،بقال و مستخدم ساده واهمه ای ندارند. نسبت به اینکه از یک دندانپزشک بپرسند از نهادن دست خود در دهان دیگران در تمام روز چه احساسی دارند و یا از شاعری معمای شهر را جویا شوند هراس و تردید ندارند.

 

دوست داشتن خود – افراد خلاق مردمانی هستند که خود را دوست دارند.انگیزه شان  در زندگی میل به رشد ،پیشرفت ،موفقیت و خلاقیت است. هرگاه که چنین فرصتی می یابند با خودشان برخورد خوبی دارند. انها جایی برای ترحم به خود ،رد خود یا نفرت نسبت به خود ندارند. اگر از آنان بپرسند: آیا خودتان را دوست دارید ؟ با اعتماد به نفس پاسخ خواهند داد : البته که خودم را دوست دارم. هر روز برایشان شور انگیز و لذت بخش است و همه لحظات حال خود را دوست دارند. زندگی آنان خالی از مسئله و مشکل نیست.اما بر اثر مشکلات به فلج روحی گرفتار نمی شوند. در هر حال از لحظه لحظه زندگی خود به خوبی استفاده می کنند.

 

انرژی فراوان – افراد خلاق دارای نیرو و انرژی فوق العاده هستند. به نظر می رسد که به خواب کمتری نیاز دارند و نسبت به زندگی هیجان دارند . فعالیت می کنند و سالم هستند. این افراد می توانند نیروی فوق العاده ای برای انجام کارها صرف می کنند. زیرا تصمیم می گیرند که به هر کار همچون فعالیت کنونی مثبت و سازنده بنگرند. توان و نیروی آنانم مافوق طبیعی نیست بلکه حاصل عشق به زندگی و کارهای آنان است. انان نمی دانند چگونه کسل و افسرده شوند. تمام رویدادهای زندگی از نظر آنان فرصت ها و امکاناتی برای فعالیت ،تفکر ،احساس کردن و زیستن است. می دانند که چگونه از نیروی خود در هر موقعیت و شرایطی استفاده نمایند. اگر زندانی شوند از فکر خود به نحو خلاقی استفاده می کنند تا از فلج روحی و دلمردگی دوری جویند و اگر در زندگی آنان کسالت و افسردگی به وجود آید ،به سرعت در صدد رفع آن بر می آیند.

 

نترسیدن از شکست –  افراد خلاق از شكست نمي ترسند.موفقيت در كار را با موفقيت كننده كار به عنوان يك انسان برابر نمي دانند. چونارزش آناناز درونشان ميتراود ورويذاذهاي خارجي را از ديدگاه عيني ،تنها به صورت وقايع موثر يا بيهوده وبي حاصل مي نگرند. مي دانند كه مفهوم شكست تنها در نظر وعقيده ديگران است ونبايد از آنترسيد ،زيرا نمي تواند اثري بر ارزش شخصي آنها داشته باشد. از اين رو همه چيز را مي آزمايند ودر همه كار ها شركت مي كنند چون برايشان شادي اور است واز ابراز نظراتن خويش نمي ترسند هيچگاه خشمرا در حالت هاي فلج گننده آن بر نمي گزينند. ديگران را همانگونه كه هستند مي پذيرند.تلاش مي كنند تا چيزهايي رادوست ندارند ،عوض كنند. اينانمردماني هستند كه قادرند احساسات وعواطفي را كه به نحوي تخريب شخصيت مي كنند حذف نمايند وآنچه شخصيت را تعالي مي بخشد ،تقويت كنند.

 

آشفته نبودن در فكر- افرادخلاق به خاطر نظم ،سازمان و سيستم تفكر خود را مشغول وآشفته نمي كنند. البته آدم هايي منظم هستند. اما نيازي ندارند كه اشياء واشخاص در قالب آنان جاي گيرند. هيچگونه بايدي براي ديگران ندارند. براي همه حق انتخاب قائلند. فكر نمي كنند كه دنيا بايد به طرز خاصي باشد. هيچگونه مشغله ذهني راجع به نظافت يا نحوه نظم ندارند.به شيوه ي واقع بينانه وعملي زندگي مي كنند اگر همه چيز در قالب مطلوب آنان جاي نگيرد آن را خوب و درست مي پندارند وقبول  مي كنند. از اين رو ساماندهي به نظر آنها يك وسيله مفيد است نه يك هدف . براي انجام هر كار از قوه  فكر وتخيل  خويش استفاده ميكنند وبه اين خاطر است كههركار را با خلاقيتي ويژه انجام مي دهند.اجباري نمي بينند كه هر كار را به نحوي معين انجام دهند.از جزوه هاي راهنما يا نظرات كارشناسان دستور نمي گيرند بلكه هر طور كه تشخيص دهند عمل مي كنند. اين خلاقيت است كه بدون استثنا خلاق هستند.

زندگي در حال – اين افراد به جاي زيستن در گذشته و آينده در لحظه حال زندگي مي كنند . از ناشناخته ها نمي ترسند و جوياي تجربياتي هستند كه برايشان تازه و نا آشنا است وعاشق چيزهاي مجهول و ناشناخته هستند. تمامي لحظلت حال را در مي يابند و از ان لذت مي برند. اوقاتي طولاني در انتظار يك رويداد ،غير فعال وراكد نمي مانند . شادماني هاي خود را در لحظه حال در مي يابند وهنگامي كه لحظه حال بعدي فرا مي رسد شادماني هاي آن لحظه را نيز جذب مي كنند. اين افراد هميشه لذت مي برند به اين دليل ساده كه انتظار براي لذت بردن در اينده احمقانه است. آنها سرشان گرم دستاوردهاي لحظه هاي حال است در حالي كه بيشتر مردم زندگي خود را در انتظار بازده هاي آينده سپري مي كنند و هيچوقت هم به چيزي نمي رسند.

 

عدم نياز به تاييد ديگران- آنها به وضع غير عادي ،هيچگونه نيازي با تاييد ديگران ندارند. افراد خلاق قادرند بدون تاييد  و تحسين ديگران وظا يف خود را انجام دهند. برخلاف اكثريت مردم در صدد كسب افتخارات نيستند . به نحو خارق العاده اي از چگونگي نظر ديگران نسبت به خودشان فارغند. به اينكه گفتار و رفتارشان مورد پسند كسي باشد توجه ندارند. اين افراد آنچنان از درون خويش هدايت مي شوند كه به معني واقعي كلمه ((بي اعتنا )) به ارزشيابي ديگران نسبت به رفتار خود هستند نه اينكه تاييد و تحسين را فراموش كرده باشند فقط پيداست كه نيازي به آن ندارند. در صداقت خويش صريح و بي پرده اند و بيانات خود را در لفافه كلمات خوشايند نمي پوشانند. نيازمند علاقه ي همه كس نيستند وميل افراطي و غير معقول ندارند تا همه افراد همه اعمال آنها را تاييد كنند .آنان به نحو فوق العاده اي قادرند طبق نظرات و خواسته هاي دروني خويش و نه طبق ميل و دستور العمل ديگران رفتار كنند.

 

استقلال- آنها به نحو شگفت انگيزي مستقل هستند.بيرون از آشيانه اند وممكن است قويا نسبت به خانواده خويش علاقه و وفاداري داشته باشند ودر همه روابط استقلال را برتر ومهم تر از وابستگي مي دانند. عشق آنان متضمن تحميل هيچگونه ارزشي برمعشوق نمي شود. براي خلوت وتنهايي خود اهميتي بسيار زياد قائلند بهحدي كه ممكن است در نظر ديگران به احساس تكبر و يا انزجار تعبير شود. در انتخاب محبوب سختگيرند اما از صميم قلب و با حساسيت زياد آن را دوست دارند .آنان در حفظ آزادي خود مصر و سر سختند. اگر كسي وجود خود را وابسته به آنان بداند چنين وابستگي را رد مي كنند. زيرا هم براي آن شخص و هم براي خودشان زيان آور است. مي خواهند دوستان و عزيزانشان مستقل بوده ،تصميم ها و انتخاب هايشان به ميل خودشان باشد وبراي خودشان زندگي كنند نه كسان ديگر.

 

خنده و شادي- آنها مي دانند چگونه بخندند وچگونه شادي بيافرينند. افراد سخت و جدي نيستند تا با سختي و حالتي خشك و عبوس جاده زندگي را بپيمايند . اين افراد اصراري ندارند كه هر كار را حتما در زمان صحيح و در جاي خود انجام دهند. نا هماهنگي و ناجوري را دوست دارند شوخي هايشان غير خصمانه و غير كينه توزانه هست. هرگز با شوخي و خنده كسي را مورد تمسخر قرار نمي دهند. آنها نه به مردم بلكه با مردم مي خندند. به زندگي مي خندند .كل زندگي را مي نگرند مي دانند كه مقصدي خاص ندارند و قادرند محيطي بيافرينند كه در آن هم خودشان لذت ببرند و هم ديگران.

 

ياغي نيستند- يلغي نيستند اما انتخاب هايشان به اراده خودشان است حتي اگر با هر انچه كه ديگران مي كنند مخالف و مغاير باشد. اينان مي توانند رسوم و مقرارات جزئي و بي معني را ناديده انگادند و بسيازي از رسئم بي اهميت را كه بخش بزرگي از زندگي مردم را تشكيل مي دهد به آرامي دور بيندازند . نه از جمله آدم هاي پر رفت و آمدند و نه به اجتماع همچون بخش مهم از زندگي خويش مي نگرند.به هيچيك از رسوم جامعه ياغيگري نمي كنند. اما عميقا مي دانند كي و كجا آن را ناديده بگيرند وعاقلانه و روشن بينانه عمل كنند.

بصيرت نسبت به ديگران-  آنها نسبتبه رفتار ديگران بصيرت دارند وهر آنچه به نظر مردم پيچيده وغير قابل درك است براي انها روشن و مفهوم است. مشكلاتي كه بيشتر مردم را به حال ركود و فلج روحي در مي آورد به نظرشان ناراحتي هاي جزئي وكم اهميت محسوب مي شود. اين عدم درگيري عاطفي با مشكلات به آنان توان غلبه بر موانعي را مي دهد كه براي ديگران غير قابل رفع است . نسبت به خود بصيرت دارند و به فوريت در مي يابند كه ديگران در رفتار  شان نسبت به آنها چه منظور و هدفي دارند.

 

ارج نهادن به طبيعت- انها به طبيعت ارج مي نهند. گردش در بیرون خانه و طبیعت دست نخورده را دوست دارند به خصوص به کوهستان ،غروب آفتاب ،رودخانه ،گل ،درخت ،حیوانات و خلاصه به همه گیاهان و حیوانات عشق می ورزند. آنان مردمانی طبیعی  هستند .بی پیرایه و بدون تظاهر ،طبیعت و جهان را دوست دارند . آنها با طبیعت و دنیای خوا آشتی هستند. با وجود این قادرند در جهانی که به دست بشر ساخته شده است زندگی و فعالیت نمایند. افراد خلاق می توانند به چیزهایی که برای دیگران کهنه و یکنواخت شده است  ارج نهند. اینان لحظه ها را یکی پس از دیگری غنیمت می شمارند و به آنها ارج می نهند.

 

مبارزان جبهه تغییرات اجتماعی – افرادی که از قوه ی تخیل بالایی برخوردارند مشخصه شان این است که مبارزان خط مقدم جبهه تغییرات اجتماعی هستند. اما کشمکش های خویش را هر شب با خود به رختخواب نمی برند. تا مبتلا به زخم معده ،بیماری های قلبی و سایر امراض شوند. آنا ن مردم سطحی نیستند که از روی ظاهر افراد قضاوت کنند. هرگز درگیر مبارزات بیهوده و بی فایده نمی شوند. اگر هم مبارزه کنند مطمئن هستند که می توانند تغییراتی مثبت ایجاد نمایند.

 

 تسليم نشدن در برابر بيماري – افراد خلاق اعتقاد ندارند كه بيماري هايي از قبيل سر درد و سرما خوردگي آدم را از پا در مي اندازد . آنها به بدن خود مي رسند ،خوب غذا مي خورند خوب ورزش مي كنند و راه زندگي كردن را مي دانند.افراد خلاق ،تسليم بسياري از نا تواني هايي كه ديگران را بيچاره مي كند ،نمي شوند. دوست دارند خوب زندگي كنند و اين كار را مي كنند.

 

افرادي مثبت و سازنده – انها افرادي كاملا مثبت وسازنده و با صداقت هستنمد. پاسخ هاي طفره آميز نمي دهند تظاهر نمي كنند و دروغ نمي گويند. به نظر اين افراد دروغ گفتن ،تحريف واقعيت شخصيت شان است و با آن كاملا مخالفند . دروغ ،تظاهر ،مكر و ريا در زندگي شان جايي ندارد و هميشه واقعيت ها را بيان مي كنند.

 

اهل سرزنش نيستند- آنها اهل ملايمت و سرزنش نيستند . شخصيت آنها از درون هدايت مي شود و مسئوليت چگونگي حال و شخصيت خود را به ديگران واگذار نمي كنند. مردم را ملامت نمي كنند بد گويي و ياوه سرايي نمي كنند .افراد خلاق آنقدر مشغول فعاليت و سازندگي در زندگي خود هستند كه وقت خود را بيهوده صرف ملامت و سرزنش ديگران نمي كنند. اين گروه فعالانه كار وكوشش مي كنند و ايراد گير ، سرزنش كننده وملامتگر نيستند.

 

تعلق به بشريت – آنها ارزش هايشان منطقه اي نيست . به خانواده ،محله ،گوه ،شهر ،استان ويا كشوري ويژه تعلق نمي يابند خود را متعلق به بشريت مي دانند. بيكار شدن يك ايراني بدتر از بيكار شدن يك ترك يا عرب نيست. بهمرزهاي خاص وفادار نيستند. خود را جزئي از كل بشريت مي دانند. مرزهايي كه تعلق عاطفي انسان ها را تعيين مي كند مورد تاييد آنها نيست از محدوده هاي سنتي فرارفته و تعالي مي جويند.

 

قهرمان پرست نيستند- آنها بت پرست وقهرمان پرست نيستند. همه كس را به ديده برابر مي نگرند. اگر كسي امتيازات بيشتري داشته باشد از آن بهانه اي براي غم واندوه خويش نمي سازند. هنگامي كه با رقيبي بازي مي كنند دلشان مي خواهد كه اونيز خوب بازي كند  نه اينكه آرزو داشته باشد كه بازي او ضعيف باشد تا خود برنده شود. افراد خلاق آنقدر سرگرم زيستن وبودن هستند كه وقت ندارند ببينند همسايه شان چه مي كند؟ آنها دائما به فكر پيشرفت خودشان هستند.

 

برخورد صحيح با مشكلات- ميزان سلامتي شان در حدي نيست كه آيا مي لغزند يا نه؟ بلكه در اين است كه با لغزش چه برخوردي مي كنند وآيا همانجا مي افتند و ناله و زاري سر مي دهند يا نه ،برمي خيزند ،گرد و غبار را از خود مي زدايند و به زيستن مي پردازند. افراد خلاق انسان هايي هستند كه با بسياري از خصوصيات مثبت كه نمي توان گفت شخصيت هايي داستاني و افسانه اي هستند . افرادي هستند كه لحظات زندگي را صرف سازندگي و شكوفايي كرده و مي كنند. شما هم مي توانيد جزء اين افراد باشيد،اگر بخواهيد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 16:33  توسط مقصودی  | 

 کویر نمک یا باتلاق نمکزار

الف- موقعیت جغرافیایی-

كوير نمك و يا بعضاً بنام باتلاق نمكزار را به آن مي دهند در شرق دشت قزوين واقع شده است قسمت وسيعي از اين كوير در داخل مرزهاي سياسي استان قزوين و قسمتي ديگر در داخل استان تهران واقع است. اين منطقه كويري از دو قسمت تشكيل شده است: 1) قسمتي از اين كوير در سمت شمال شرق شهرستان بوئين زهرا واقع شده و مساحت زيادي را شامل مي شود و در نقشه هاي توپوگرافي به نام كوير يا باتلاق نمكزار مشهور است و حوضه آبريز سه رود ، حاجي عرب ، خره رود ، و ابهر رود مي باشد. 2) بخشي از كوير در شمال شرق اشتهارد واقع شده كه حاصل عملكرد رود شور مي باشد و به نام كوير اشتهارد معروف است.

در واقع بر اثر فرسايش رود در ارتفاعات شمالي اشتهارد (ارتفاعات حلقه در) و در نزديكي قشلاق حسينخاني و قشلاق دايلر ،باتلاق نمكزار به اين قسمت زهكشي مي شود و از اين پس رود شور يك مسير غربي – شرقي را طي كرده است و به علت شيب بسيار كم زمين ، از سرعت اين رود كاسته و عمدتاً در زمين نفوذ مي كند و زمينه ايجاد كوير اشتهارد را باعث مي شود . با عبور رود شور از اين نمكزار بر شوري اين آب افزوده شده و در پل عاصف الدوله در نزديكي پليس راه ماهدشت كاملاً شور شده و به طرف جنوب شرقي جريان مي يابد و نهايتاً به حوضه آبريز درياچه مسيله قم مي ريزد .

بنابراين كوههاي شمالي اشتهارد يا همان ارتفاعات حلقه در ، اين كوير را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم كرده است. كه به طور كلي زهكشي تمام رودهاي دشت قزوين به اين سمت       مي باشد. و همين امر باعث بالا بودن سطح آب هاي زير زميني در شرق دشت قزوين نسبت به غرب آن گشته است .

ب) ويژگي هاي زمين شناسي :

دشت قزوين همانطور كه ذكر شد حاصل عملكرد 3 رود خانه حاجي عرب ، ابهر رود ، و خره رود مي باشد كه اين سه رود در نزديكي پل شاه عباسي و در شرق دشت به هم مي پيوندند و رود شور را بوجود مي آورند. كه مسير رود با توجه به ظاهر آن دراثر عملكرد گسله هاي موازي كه در سمت جنوب ،گسل ايپك و گسل جارو و در قسمت شمال گسل ماهدشت و اشتهارد بوجود آمده است . و شيب عمومي دشت از غرب به شرق مي باشد .

ج) ساختمان پي دشت :

داده هاي زيادي در رابطه با چگونگي ساختمان پي دشت در دست نيست ولي بيرون زدگيهاي جزئي سازند ائوسن كرج  در شمال و جنوب قزوين ممكن است نشانگر اين باشد كه اين سازند پي سنگ دشت قزوين باشد . ضخامت رسوبات در دشت به طور متوسط 300 تا 350 متر در آلوانو و 300 متر در شرق تاكستان،شمال زين آباد بر آورد شده است . ناهنجاري پايين مقاومت ويژه در پهنه موين ، ككين و الله آباد به سمت غرب تا جنوب زين آباد مي تواند نشانگر وجود ساختي از سازند ميوسن در كف دشت باشد ، كه بيرون زدگي هايي در شمال اشتهارد به موازات گسل شمال اشتهارد نيز ديده مي شود . يك ناهنجاري بالاي مقاومت ويژه نيز در راستاي رود خانه خره رود شال ديده مي شود كه ممكن است نمايانگر وجود سنگهاي آتشفشاني در كف دشت باشد.

بخش جنوبي و جنوب شرقي دشت از سنگهاي و لكانيكي و پلوتونيكي به شكل ارتفاعات منطبق برامتداد گسل ايپك و جارو، و تشكيل شده است . به طور كلي پلوتونيك در منطقه وجود دارد كه درون سنگهاي ولكانيكي و ولكانوكلاست ائوسن روي داده است . تعيين سن مطلق كه بر روي توده هاي آذرين نفوذي به روش آرگون پتاسيم در چهار گوش ساوه توسط ( كايا و همكاران 1978 ) صورت گرفت سن 39 ميليون سال را مشخص ميكند كه با فاز تكتونيكي ائو  اليگوسن مطابقت دارد .

در محدوده ي مورد مطالعه گسله هاي زيادي وجود دارد كه عبارتند از :

الف) راندگي اشتهارد: به درازاي 63 كيلومتر و راستاي مدار شرقي غربي شيب به سمت شمال بوده و در راستاي آن نهشته هاي (رسوبات) نئوژن بلنديهاي حلقه در بر روي كفه رودخانه شور در شمال اشتهارد رانده شده است كه باعث جدايش دو كوير نمكزار و كوير اشتهارد از هم شده است .

ب) گسل فشاري ايپك: راستاي شرقي – غربي دارد  ،شيب به سوي جنوب و طول آن 85 كيلومتر مرز ميان سازندائوسن كرج و رسوبات نئوژن را مي سازد.

ج) گسل جنوب اشتهارد: با راستاي شرقي ، غربي و درازاي 52 كيلومتر به موازات و در جنوب راندگي اشتهارد قرار دارد. شيب به سوي جنوب و رسوبات نئوژن جنوبي بر روي رسوبات كفه ي رودخانه شور و پادگانه هاي آبرفتي جوان شمال ، رانده شده است.

ضرورت وا كاوي علمي و كارشناسي كوير زدايي :

دبيرخانه كنوانسيون ملل متحد سال 2006 را سال بين المللي كوير و كوير زدايي نامگذاري كرده است ، كارشناسان سازمان ملل متحد معتقدند : در صورت فقدان اقدام موثر به منظور جلوگيري از گسترش كويرها در جهان تا سال 2020 ميلادي تقريباً 135 ميلون نفر در معرض خطر آوارگي قرار خواهند گرفت دبير كل سازمان ملل مي گويد: در حال حاضر كويرها يك پنجم جمعيت جهان را در بيش از يكصد كشور تحت تاثير قرارداده اند كه در بدترين وضعيت ، موجب مهاجرت اجباري افراد از مناطق روستايي به شهرهايي مي شوند كه خود توان و امكان ميزباني آنان را ندارند .

در اين پيام آمده است : در عين حال بايد كويرها محافظت شود زيرا داراي اكوسيستم حياتي و مكاني براي تمدن هاي غني از نظر فرهنگي و باستاني است كه هزاران كيلومتر از هلال حاصلخيز بين النهرين گرفته تا جاده ابريشم و همچنين اكوسيستم آمريكاي لاتين را فرا مي گيرد. روز جهاني مبارزه با كوير زدايي ، بهانه اي است كه يكبار ديگر اين پديده از ديدگاه هاي مختلف كارشناسي و علمي مورد واكاوي قرار گرفته و با انجام پروژه هاي ملي ، همگام و همسو با اهداف جهاني اين روز كه مورد تاكيد دبيركل سازمان ملل نيز قرار گرفته است. دستاورد هاي علمي و عملي بالاتر نصيب اين عرصه در كشور شود. به اميد آن روز . 1

كويرها توانهاي بالقوه اي نيز دارند كه اگر به آنها توجه شود. مي تواند اين مناطق را به يكي از مناطق توريستي در ايران تبديل بنمايد وجود دق هاي سفت و محكم رسي ، صفحات نمكي ، تپه هاي ماسه اي توانايي تبديل اين سرزمينها را به مناطق گردشگري دارند. گردشگري   بياباني و كويري و تماشاي پديده هاي زيبا آن هنوز در كشور ما جا نيافتاده و مسئولين نيز در اين زمينه كوتاهي كردند با عنايات ويژه به اين مناطق و گسترش اكوتورسيم در آنجا مي توانيم بر صادرات نامرئي خود كه همانا افزايش درآمدهاي توريستي است بيافزاييم. برگزاري مسابقات رالي و موتور سواري و كوير نوردي با شتر و برخي حيوانات ديگر از توانهاي محيطي اين مناطق است .

 

کویر یا بیابان-

کویر با بیابان تفاوت دارد به طوری که بیابان ها پدیده های جغرافیایی- اقلیمی هستند .یعنی شرایط و موقعیت جغرافیایی شان ازیک طرف وشرایط اقلیمی ناشی از موقعیت جغرافیایی از طرف دیگر بر آنها تاثیر گذاشته واین مناطق را تبدیل به اکوسیستم های فقیر کرده است.

وزمین های بوته زار آن توسط شن و خاک لخت از هم جدا شده اند. دارای حیات هستند پس دارای اکوسیستم می باشد . ولی کمبود آب در آن مشهود است.

علل ایجاد بیابان

1-     موقعیت جغرافیایی بیابان ها – قرار گیری در مناطق خشک ویا در عرضهای جنب قاره ای وقطبی که محل استقرار توده های هوای پرفشار می باشد،که عامل خشکی هوا می باشد. مانند لوت مرکزی

2-     بیابان های پشت به باد- در پای رشته کوهها یی قرار دارند که توده های هوای مرطوب با تماس با دامنه مقابل باد رطوبت خود را از دست داده وپس ازعبور از کوهستان وریزش برروی بیابان ها تبدیل به بادهای گرم وخشک ویا سرد وخشک شده وباعث شدیدشدن شرایط اکوسیستم بیابان می شود بیابانهای ایران بیشتر از این نوعند. بیابانهای غرب ایالات متحده آمریکا نیز به علت وجود ارتفاعات غرب این کشور که موجب می گردند توده های هوای مرطوب اقیانوس آرام کلیه بارش خود را به روی دامنه های غربی ریخته وقتی به سمت شرق حرکت می کنند دیگر فاقد رطوبت لازم برای بارش باشند.

3-     بیابان های ساحلی- در ساحل هایی قرار گرفته اند که از آب سرد منشا گرفته  از قطب که به سمت استوا حرکت می کنند تحت تاثیرشرایط جغرافیایی هوای سردی که این جریان ها را فراگرفته اند به سمت ساحل کشیده شده ومحیط را سرد نموده مانع از ایجاد بارش گردیده مانند نامیب در افریقا اریکا و آرتاکاما در شمال غرب امریکای جنوبی.

4-     بیابان های هارتلندی-در قلب قاره ها قرار دارند از یک طرف دوری از دریا ها ومنابع رطوبتی واز طرف دیگر کوهستانهایی که آنها را دربر گرفته اند مانع از ورود توده های هوای باران زا می گردند مانند بیابان مرکزی استرالیا – کالاهاری در افریقا- شمال افریقا و بیابانهای مرکزیدرحالیکه کویر ها در مجاورت بیابان ها وگاهی در میان آنها شکل گرفته اند وفاقد اکوسیستم حیاتی بوده و پدیده ای ژئو مورفولوژیکی – هیدرولوژیکی می باشد. به این معنی که کویرها چاله هایی هستند که شبکه های هیدروگرافی به آنها ختم می شوند واز ویژگی شان بالا بودن سطح آب زیرزمینی در آنها ووجود قشر نمکی که مانع از رویش گیاه  در سطح آنها می شود.

 کویر زمین های رسی و سیلتی که بسیار شور ودر فصل مرطوب نرمی هستند که پوسته نمکی آنها گاهی از آب پوشیده شده واغلب درکنارهم قرار دارند. وفاقد هرگونه آثار حیات اعم از گیاه ویا حیوان می باشد. (تعریف هانس بوبک)

کویر پدیده ای ژئومرفولویکی – هیدرولوژیکی است که فاقد حیات می باشد زمین های رسی و سیلتی هستند که در فصل مرطوب نرم می باشند. پوسته نمکی آن گاه با آب پوشیده شده است وسطح آب زیرزمینی آن بالاست . وجود قشر نمکی مانع از رویش گیاه شده و جانور هم ندارد.

علل ایجاد کویر-

آنچه سبب ایجاد کویر است آب می باشد زیرا کویرها چاله هایی هستند که شبکه هیدروگرافی به آنها ختم می شود وحوضه انتهایی هستند بنابراین رواناب ها ی سطحی ویا زیر سطحی بدرون این چاله ها وارد شده واین آبها تحت تاثیر تبخیر شدید حاکم بر این نواحی قرار گرفته واز محیط خارج می گردند ولی املاح محلول در آنها به صورت قشری نمکی ویا رس های همراه آنها بر سطح کویر باقی می ماند.

 

تهیه وتنظیم : سکینه مقصودی  - سرگروه زمین شناسی شهرستان بوئین زهرا

منابع مورد استفاده-

اینترنت – جزوه کمک آموزشی واحدهای ژئومرفولوژیکی ایران  ، دکتر محمدرضا اصغری مقدم– دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز


برچسب‌ها: کویر
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم فروردین ۱۳۹۱ساعت 10:3  توسط مقصودی  | 

هدف های رفتاری جزیی بخش اول علوم زمین-

هدف های رفتاری جزیی فصل های درس علوم زمین

تنظیم شده توسط : خانم مقصودی

سرگروه زمین شناسی

شهرستان بویین زهرا

از دانش آموز انتظار می رود درپایان فصل اول بتواند:

1- محاسبات اراتوستن در رابطه با محیط زمین را شرح دهد. 2- علت تشکیل سایه اجسام در اسکندریه را زمانی که خورشیدبر چاهی در شهر سین عمود می تابد را بیان کند. 3- مقادیر استادیوم را بر حسب متر ذکر کند. 4- با استفاده از روش اراتوستن ،محیط زمین را محاسبه کند. 5- اثرفوکو را تفسیر نماید. 6- اثر دوپلر را تفسیر نماید. 7- آزمون دیاپازون و نور ستارگان را در تایید یا رد فرضیه دوپلر شرح دهد. 7- آزمون دیاپازون و نور ستارگان را در تایید یا رد فرضیه دوپلر شرح دهد. 8- مقدار زاویه انحراف محور زمین را بداند. 8- مقدار زاویه انحراف محور زمین را بداند. 9- با توجه به انحراف محور زمین ،اعتدالین و انقلابین را توضیح دهد. 10- دلیل جلوتر بودن زمان را در مناطق شرقی کره ی زمین نسبت به مناطق غربی کره ی زمین توضیح دهد. 11- با محاسبات ،اختلاف ساعت مناطق مختلف کره ی زمین را به دست آورد. 12- تصاویر فصل اول را تفسیر نماید.

از دانش آموز انتظار می رود در پایان فصل دوم بتواند:

1-  لایه های مختلف درون زمین را نام ببرد. 2- لایه های مختلف زمین را بر روی شکل نمایش دهد. 3- روش های مستقیم و غیر مستقیم مطللعه درون زمین را نام ببرد و هریک از موارد را شرح دهد. 4- لایه های مجموعه افیولیتی را نام ببرید. 5- طرز تشکیل مجموعه افیولیتی را توضیح دهد. 6- بهترین روش مطالعه غیر مستقیم درون زمین را بداند. 7- اطلاعات حاصل از امواج زلزله را در مورد درون زمین بداند. 8- سطوح انکسار و انعکاس امواج لرزه ای را درون زمین نام ببرد. 9- سطوح انکسار و انعکاس امواج لرزه ای را برروی شکل نمایش دهد. 10- تفاوت پوسته ی اقیانوسی وپوسته ی قاره ای را در موارد ضخامت،چگالی،جنس،سن ذکر کند. 11- ترکیب گوشته را بداند.

12- ویژگی های گوشته را بر حسب امواج لرزه ای تفسیر نماید. 13- دلیل نامگذاری استنوسفر به لایه ی کم سرعت را بداند. 14- ویژگی های گوشته را از نظر خصوصیات فیزیکی (حالت ماده)تفسیر نماید. 15- لیتوسفر و استنوسفر را توضیح دهد. 16- گوشته ی فوقانی و گوشته ی تحتانی ،لیتوسفر و استنوسفر را بر روی شکل نمایش دهد. 17- اهمیت لایه ی کم سرعت را بداند. 18- دلیل کاهش یا افزایش سرعت امواج لرزه ای را در گوشته بداند. 19- ترکیب هسته را بداند. 20- منطقه ی سایه ی موج s و موج p  را شرح دهد. 21- دلیل ایجاد منطقه سایه موج s و موج p را بداند. 22- مسیر عبور امواج sو pرا بر روی شکل نمایش دهد. 23- دلایل مربوط با اینکه ترکیب هسته از اهن و نیکل هست را ذکرکند. 24- طرز تشکیل شدن میدان مغناطیسی زمین را توضیح دهد. 25- وارونگی مغناطیسی را شرح دهد. 26- ابزار اندازه گیری نیروی گرانش زمین را بداند. 27- مفهوم ناهنجاری گرانشی را شرح دهد. 28- دلایل ایجاد ناهنجاری گرانشی مثبت و منفی را بداند. 29- نمودار تغییرات فشار را بر حسب عمق زمین تفسیرنماید

30- علت تغییردما در لایه های مختلف زمین را بداند. 31- علت تغییر دما را در لایه های مختلف زمین بداند.

از دانش آموز انتظار می رود در پایان فصل سوم بتواند:

1- نظریه وگنر را بداند.2- نظریه ی جایگزین نظریه ی وگنر را بداند.3- نظریه ی وگنررا شرح دهد.4- مناطق باقی مانده ی دریای تتیس را ذکر کند.5- چگونگی تشکیل شدن اقیانوس اطلس شمالی و اقیانوس اطلس جنوبی را بیان کند. 6- شواهدوگنر را در مورد جابه جایی قاره ها نام ببرد وهریک کدام را شرح دهد. 7- آب وهوای دیرینه رسوبات یخچالی وفسیل گیاهی وفسیل جانوری را  شرح دهد. 8- عقاید مخالفان وموافقان نظریه وگنر را ذکرکند.9- قطب نمای فسیل را شرح دهد.10-شواهد مربوط به سرگردانی قطبی را بداند.11- علت سرگردانی قطبی را بداند.12- جایگاه مغناطیس دیرین را در اثبات نظریه ی وگنر ،شرح دهد.13- فرضیه ی هری هس را بداند. 14- بر روی شکل فرضیه ی هری هس را نمایش دهد.15- شواهد مربوط به وارونگی مغناطیسی را بداند.16- نظریه ی زمین ساخت ورقه ای را شرح دهد.17- حرکت سنگ کره را طبق نظریه ی زمین ساخت ورقه ای شرح دهد.18- حرکت ورقه ها را نام ببرد.19- حرکات ورقه ها وپدیده های حاصل از آنها  را بر روی شکل نمایش دهد.20- حرکات ورقه ها را بر روی شگل تفسیر نماید.21- پدیده ها ویا پدیده های حاصل از حرکات ورقه ها را بداند.22- حرکات ورقه ها را شرح دهد.23- تحولات کنونی ورقه ها را پیش بینی نماید.24- آزمون های فرضیه برای رد یا قبول فرضیه ی زمین سلخت ورقه ای را شرح دهد.25- نقاط داغ را شرح دهد.26- منطقه نقاط داغ را بداند.27- دلایل تشکیل شدن جزلیر هاوایی را بداند.28- طرز تشکیل شدن جزایر هاوایی را بداند.29- رابطه ی بین نقاط داغ و جزایر هاوایی را بداند و بر روی شکل نشان داده و آن را تفسیر نماید. 30 – دلایل فعال بودن و غیر فعال بودن جزایر هاوایی را بداند.

 از دانش آموز انتظار می رود در پایان فصل چهارم بتواند:

1-اهمیت دانش لرزه شناسی را بداند.2- چگونگی ایجاد زمین لرزه را توصیف نماید. 3- گروه زمین لرزه ها را نام ببرد.4- مفاهیم پیش لرزه؛پس لرزه ،کانون ،مرکز سطحی را تعریف کند.5- عمل متعادل کننده پس لرزه ها را بداند.6 6- زمین لرزه ها را بر اساس عمق طبقه بندی نماید. 7- ابزار ثبت امواج لرزه ای را بداند. 8- تعداد دستگاه لرزه نگار در هر ایستگاه، وجهت ارتعاشات ثبت شده را بداند.9- تفاوت امواج زمین لرزه را از نظرجهت ارتعاش ذرات بداند.10- امواج درونی و امواج سطحی زمین لرزه را نام ببرد.11- امواج درونی و امواج سطحی زمین لرزه را از نظر سرعت و دامنه ی موج ومیزان تخریب و زمان رسیدن به دستگاه لرزه نگار مقایسه نماید.12- امواج درونی وامواج سطحی را بر روی شکل تفسیر نماید.13- زمین لرزه را بر حسب شدت و بزرگی مقایسه نماید.( ملاک های مقایسه : واحد اندازه گیری ،دستگاه لرزه نگار) 14-نمودار تعیین محل زمین لرزه را تفسیر نماید.15- دلیل استفاده از سه ایستگاه لرزه نگار ،برای تعیین مرکز سطحی زمین لرزه بیان نماید. 16- عوامل موثر بر میزان خرابی های زمین ارزه را نام ببرد. 17- کمربند های لرزه خیز را نام ببرد.18- موقعیت ایران را در کمربندهای زمین لزره بیان نماید.19- رابطه ی زمین لرزه های ایران را با کمربند زمین لرزه بیان نماید.20- برروی نقشه جهان کمربندهای زمین لرزه را نشان دهد.

از دانش آموز انتظار می رود در پایان فصل پنجم بتواند:

1- نقش آتشفشان ها را در زمین بداند.2- اهمیت مطالعه ی آتشفشان ها را ذکرکند.3- مشخصات یک آتشفشان رابر روی شکل نمایش داده وتفسیر کند.4- مفاهیم( آتشفشان،دودکش،مرحله فومرولی،گدازه،تفرا) را تعریف کند.5- موادخروجی از دهانه آتشفشان را نام ببرد.6- گازهای خروجی از دهانه اتشفشان رانام ببرد.7- گدازه ها را برحسب میزان سیلیس طبقه بندی کند.8- تفاوت گدازه ها ی اسیدی،بازی،حدواسط راازنظر میزان گرانروی وسیلیس بیان کند.9- دلیل گرانروی زیادگدازه اسیدی وگرانروی کم گدازه بازی را بازگوکند.10- عوامل موثر در سرعت جریان گدازه از دهانه آاتشفشان را بیان کند.11- مواد جامد خروجی ازدهانه آتشفشان را برحسب اندازه طبقه بندی کند.12- ویژگی سنگ های آذرآواری را بیان کند.13- میزان خطر را در گدازه های اسیدی،بازی،حدواسط باهم مقایسه نماید.14- آتشفشان ها را براساس فعالیت شان طبقه بندی کند.15- در آتشفشان هایی که براساس فعالیت شان طبقه بندی شده اند ،نوع گدازه ،گرانروی ،

شکل مخروط ،نام مخروط را بداند.16- با یک مثال ویژگی آتشفشان هایی که بیشتر گدازه از خود خارج می کنند  و آتشفشان هایی که مواد جامد و گدازه از خود خارج می کنند را از نظر نوع گدازه و جنس مخروط آتشفشانی بیان کند.17- با توجه به نقشه مهمترین کوه های آتشفشانی زمین برحسب حرکت ورقه ها طبقه بندی کند و ویژگی هرکدام را شرح دهد.18- خطرات آتشفشان ها را نام ببرد. 19- اثرات اولیه و اثرات ثانویه خطرات آتشفشانها را از نظر دوام آثار برجای مانده مقایسه کند.20- اثرات اولیه خطرات آتشفشان ها را با ذکر مثال شرح دهد. 21- اثرات ثانویه خطرات آتشفشان ها را باذکر مثال شرح دهید. 22- سودمهد بودن آنشفشانها را شره دهد. 23- آتشفشان های مهم کشور را نام ببرد. 24- فعال وغیر فعال بودن آتشفشان های ایران را ذکر کند.

از دانش آموز انتظار می رود در پایان فصل ششم بتواند:

1-      مفاهیم (فرایند های ساختمانی ،زمین ساخت یا تکتونیک،ساخت اولیه،ساخت ثانویه ،تنش،تنش فشاری،تنش کششی، تنش برشی ،ماده کشسان ،ماده خمیرسان، چین خوردگی ،تک شیب،تاقدیس،ناودیس،لولای چین ، پهلوی چین،زوایه ی میل چین،سطح محموری چین،امتداد لایه ،شیب لایه ،گسل، درز،سطح گسل، فرادیواره ، فرودیواره،سطح گسل،گسل قائم،گسل معکوس،گسل عادی ،گسل امتداد لغز، کوهزایی )را تعریف کند. 2- عوامل اصلی دگرگونی را نام ببرد. 3- سنگ ها را بر اساس ساخت طبقه بندی کند.4- ساخت اولیه در سنگ را با مثال شرح دهد. 5- ساخت ثانویه را با مثال شرح دهد. 6- به پرسش های متن پاسخی مناسب بدهد. 7- تنش های ایجادشده در سنگ را نام ببرد.8- تغییر شکل حاصل در سنگ ها را بر اساس میزان نیرو توصیف کند. 9- انواع چین خوردگی در سنگ ها را نام ببرد.10- بر روی شکل نوع چین خوردگی را نشان دهد.11- با رسم شکل ، انواع چین خوردگی در سنگ ها را نمایش دهد. 12- طرز تشخیص انواع چین خوردگی ها را یر روی زمین بداند. 13- مشخصات یک چین خوردگی را نام ببرد.14- با رسم یک چین خوردگی ،مشخصات چین خوردگی را نمایش دهد.15- انواع چین را بر اساس سطح محوری نام ببرد. 16- انواع شکستگی در سنگ ها را نام ببرد.17- تفاوت درز و گسل را بیان نماید.18- انواع درزها را نام ببرد وبر روی شکل نمایش دهد.19 – مشخصه های یک گسل را ذکر کند. 20- انواع گسل را نام ببرد. 21- انواع گسل ها را با رسم شکل نمایش دهد.22- با نمایش شکل یک گسل( فرادیواره،فرودیواره، سطح گسل،امتداد گسل، شیب سطح گسل ) را نشان دهد. 23- تفاوت گسل عادی و گسل معکوس را بیان کند. 24- انواع گسل معکوس را نام ببرد. 25- تفاوت گسل رانده یا معکوس را با گسل رورانده بیان کند. 26- انواع گسل های حاصل از تنش های کششی را نام ببرد. 27- بررویی شکل گرابن و هورست را نشا ن دهد. 28- شکل گرابن و هورست را رسم کند. 29- کمربندهای کوهزایی را نام ببرد.30- کوه های ایران را بداند و جایگاه  آنها را برروی کمربندهای کوهزایی تشخیص دهد. 31- با توجه به کمربند کوهزایی ،کمربند زمین لرزه،فرضیه ی زمین ساخت ورقه ای رابطه ی بین آنها را تفسیر کند.                   آذر ۱۳۹۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آذر ۱۳۹۰ساعت 10:3  توسط مقصودی  | 

ریپل مارک- (Ripple Marke) اشکال موجی هستند که معمولا در سطوح صاف ماسه ها به وجود می آیند. ریپل مارک ها در سطح تپه های شنی صحراها ویا ماسه های کنار دریا تشکیل می شوند. حاصل فعالیت امواج و یا باد می باشند.اندازه ودامنه ریپل مارک ها بستگی به سرعت وشدت باد ویا امواج آب دارد. ماسه بیشتر تحت تاثیر باد قرار می گیرد وبه حرکت در می اید ودرسطح تپه های شنی،شکل نامتقارنی را ایجاد می کنند. ریپل مارک نامتقارن در یک طرف دارای شیب کمتر (روبه باد) ودر طرف دیگر شیب بیشتر(پشت به باد) دارد. از ریپل مارک ها در تشخیص بالا و پایین لایه ها استفاده می شود.

 

انواع نا پیوستگی ها-

1-    ناپیوستگی دگرشیب یا دگر شیبی- دراین نوع ناپیوستگی ،طبقات دوطرف سطح ناپیوستگی باهم موازی نیستند بلکه نسبت به هم حالت دگرشیب دارند.نمونه جالب آن در طبقات ژوراسیک وکرتاسه درناحیه کرمان دیده می شود.

2-    ناپیوستگی هم شیب- هرگاه سنگهای موجود در طرفین سطح ناپیوستگی بایکدیگر موازی وبین آنها یک سطح فرسایش مشخص وجود داشته باشد،ساختمان حاصله به نام ناپیوستگی هم شیب نامیده می شود.معمولا وسعت زیاد دارند و اختلاف سن سنگهای سطح آن زیاد است.

3-    ناپیوستگی آذرین پی- در مواردی که سنگهای زیرین سطح ناپیوستگی ازنوع آذرین باشد،ناپیوستگی آذرین پی نامیده می شود.گاه بنام ناپیوستگی هایی که سنگهای آنها دگرگونی هستند نامیده می شوند.

4-    ناپیوستگی بدون فرسایش- اگر در ناپیوستگی ،سطح فرسایش مشخصی وجود نداشته وطبقات دوطرف سطح ناپیوستگی باهم موازی باشند به این نام نامیده می شوند. بدیهی است که تشخیص این نوع ناپیوستگی مشکل است و تنها در مواردی که اختلاف زمانی قابل توجهی بین دولایه مجاور موجود باشد،می تواندبه وجود بیاید.

       تاريخ   1/8/90

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:18  توسط مقصودی  | 

تبریک سال تحصیلی جدید

با سلام

آغاز سال تحصيلي ۹۱- ۱۳۹۰ را به همكاران گرامي تبريك عرض مي نمايم.

اين وبلاگ جهت اطلاع رساني به همكاران محترم ساخته شده است از پيشنهادات همكاران جهت بهبود

كارايي گروه استقبال مي نماييم.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 11:33  توسط مقصودی  |